Dagligdagen i Børnehuset Harlev.

Pasningsordningen åbner når første barn kommer (dog tidligst kl. 7.00)

De børn der har brug for en formiddagslur bliver puttet.

Når de vågner, holder vi samling, hvor vi synger, laver fagtesange, spiller på små instrumenter og spiser formiddagsmad.

Derefter er vi klar til at gå ud i haven, besøge en anden pasningsordning, på udflugt eller lave noget andet sjovt.

Enten har vi madpakker med, eller også tager vi hjem og spiser frokost. 

Inden børnene skal sove til middag, læser vi en lille historie, så de kan komme ned i tempo, og føler det er helt naturligt at skulle sove nu.

Når børnene vågner fra deres middagslur, så er vi igen klar til fri leg i fx haven eller måske en cykeltur på legepladsen hvor vi spiser vores eftermiddagsmad.

Da pasningsordningen er certificerede ved Grønne Spirer, er vi ude hver dag, uanset vejret.

Én dag i ugen har vi kreativ dag, hvor vi klipper, klistrer, former, maler og meget andet, og hver onsdag går vi til gymnastik sammen med en masse andre dagplejere i Aarhus kommune.

Pasningsordningen lukker når sidste barn er hentet (dog senest kl. 16.00)

 

 

Her i pasningsordningen er naturen en stor del af vores dagligdag, hvilket hurtigt afspejler sig i vores daglige aktiviteter - vi er af den overbevisning at ude børn er sunde og glade børn.

I vores arbejde med børnene er vi meget opmærksomme på at se det enkeltes barns og dets individuelle behov - ikke 8 børn er ens, det er to børn heller ikke, og derfor går vi op i at møde barnet hvor det er, hjælpe det, udfordre det, og ikke mindst give barnet succes. 

En succes er en succes - det kan være selv at få sin sko af/på, kravle op på stolen, tisse på potten/toilettet, og ingen succes er for lille til ikke at blive jublet/rost for.

Jo mere vi roser, jo vigtigere føler barnet sig, og med ros styrker vi barnets selvtillid og lyst til at ville mere.

Her i pasningsordningen taler vi pænt til børnene, vi anerkender dem alle, og vi hjælper dem altid på bedst mulighed måde.

i Børnehuset Harlev har vi følgende  fokusområder:

- Natur

- Motorik

- Den nære relation

Vores fokuspunkter og tilgang til børnene vil man hurtig kunne se i vores dagligdag med børnene.