Her i pasningsordningen har vi forskellige årlige arrangementer.

 

Ca. hver 4. måned inviterer vi til forældrekaffe.

 

Munkholm zoo, for familie og søskende, her vil der være en lille egenbetaling for dem der ikke går i pasningsordningen.

 

Bedsteforældredag, alle bedsteforældre inviteres på besøg hvor vi hygge og leger sammen.

 

Sommerfest, her vil vi nyde hinandens selskab og lækkert mad. Forældre og søskende er inviteret.

 

Julehygge, vi inviterer forældre, søskende og bedsteforældre til julehygge hvor vi spiser æbleskiver og julehygger inden ferien. Her får børnene de hjemmelavede gaver med hjem.