Tilsyn af Aarhus kommune

 

Aarhus Kommune fører tilsyn med os og Børnehuset Harlev.

Her er både vi, huset, og husets øvrige beboer godkendt, og der er indhentet straffe- og børneattester på alle i hustanden.

Vi er godkendt til at passe op til 10 børn, men fast passes der som udgangspunkt otte. Dog kan der ske overlapning med indkøring af nyt barn, når et andet skal videre i børnehave.

Ligesom de kommunale dagplejere, er vi i det private regi også underlagt tilsyn af Aarhus kommune. Hvilket betyder, at der kommer besøg af den kommunale konsulent, Anne Kew - både anmeldt og uanmeldt.

Anne Kew kan kontaktes på

Tlf: 4186 4353

Mail: ankew@aarhus.dk